Stichting Hazewinkelfonds
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

06 425 931 05
(op di, wo, do van 9:30-12:30)
    Voor wie
    Waarvoor
    Hoe aan te vragen
    Over het fonds
    Meer informatie
Opgericht 2 juni 1988 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden.
ANBI
helpt mensen in financiële nood


Voor wie
Het Hazewinkelfonds is een sociaal noodfonds en helpt Groningers en Drenten die het financieel moeilijk hebben. Kunt u niet terecht bij de normale overheidsregelingen zoals de (bijzondere) bijstand dan is het fonds mogelijk voor u een uitkomst. Het fonds kan dan voor u een soort extra vangnet zijn. Het betreft eenmalige schenkingen.

Goede gezondheid, prettig werk, voldoende inkomen, goede relaties met partner en kinderen, iets betekenen in je sociale omgeving, jezelf op je plaats voelen. Kortom, lekker in je vel zitten. Voor veel mensen gaat dat lang niet op, althans niet op alle punten tegelijk en in sommige gevallen zelfs op geen enkel punt. Vaak kan het Hazewinkelfonds dan een beetje helpen, vooral als veel tegen zit

Organisaties die actief zijn op sociaal of maatschappelijk terrein kunnen ten behoeve van hun clienten een beroep doen op het fonds. Aanvragen van sportverenigingen, organisaties voor cultuur en kunstbeoefening of instellingen op het gebied van onderwijs worden niet gehonoreerd.