Stichting Hazewinkelfonds
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

06 425 931 05
(op di, wo, do van 9:30-12:30)
    Voor wie
    Waarvoor
    Hoe aan te vragen
    Over het fonds
    Meer informatie
Opgericht 2 juni 1988 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden
Meer informatie


Doelstelling van het fonds
De officiële doelstelling van het fonds is 'het lenigen van algemeen erkende noden op sociaal en maatschappelijk gebied in Groningen en Drenthe. In gewone mensentaal, het is een sociaal noodfonds voor Groningers en Drenten die het onder andere financieel moeilijk hebben en (ook) daardoor vaak behoorlijk in de kou staan. Het fonds biedt hulp als de normale overheidsregelingen zoals de bijstand en bijzondere bijstand uiteindelijk toch tekort schieten. Het Hazewinkelfonds is eigenlijk een soort extra vangnet. Want natuurlijk kan ook het Hazewinkelfonds niet alle armoedeproblemen opvangen en aan alle financiële noden van mensen in Groningen en Drenthe een einde maken. Maar ook hier is het zo, iets is altijd beter dan niets. Dat is zeker zo als je bedenkt dat het fonds zijn bijdrage afstemt op het bedrag dat werkelijk nodig is om tenminste de meest dringende problemen op te lossen.

Aanvragen
Het Hazewinkelfonds verleent vele malen per jaar steun als gemeente of andere organisaties niet meer kunnen inspringen en financiële hulp toch niet gemist kan worden. Zo ontvangt het Hazewinkelfonds per jaar ruim 300 aanvragen.

Netwerk
Gelukkig is het Hazewinkelfonds niet het enige fonds dat zich deze situaties aantrekt. Er zijn bijvoorbeeld ook nog het Papefonds en de Gravin van Bylandt Stichting in Den Haag en het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden en SUN Groningen. En, heel belangrijk, er zijn vele werkers van het maatschappelijk werk en de sociale diensten die binnen de wettelijke kaders doen wat mogelijk is. Deze werkers zijn ook voor het Hazewinkelfonds van veel belang. Zij kunnen namelijk beoordelen of er inderdaad geen beroep kan worden gedaan op overheidshulp en of dat die hulp toereikend is. Het bestuur van het Hazewinkelfonds wil graag met deze hulpverleners samenwerken en nodigt hen uit contact met het fonds op te nemen. Dit in het belang van hun cliënten die steun van het Hazewinkelfonds vast goed kunnen gebruiken.

Contactadres