Stichting Hazewinkelfonds
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

06 425 931 05
(op di, wo, do van 9:30-12:30)
    Voor wie
    Waarvoor
    Hoe aan te vragen
    Over het fonds
    Meer informatie
Opgericht 2 juni 1988 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden
Over het fonds

De stichting Hazewinkelfonds is 2 juni 1988 opgericht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden en vernoemd naar de grondlegger van het Nieuwsblad van het Noorden, Ruurt Hazewinkel Jzoon (1855-1940). De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 410112482

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2016 uit: H.G. Wiemans (voorz.), Mw. J. Blaauw (secr.), Mw. M. Goudkuil, W.E. Gruppelaar (penn.), G. van der Veen.
Het streven van het bestuur is om de digitale aanvragen binnen twee weken af te handelen. Belangrijk hierbij is dat alle relevante gevraagde informatie bij de aanvraag zijn toegevoegd.

Bij aanvragen die per post worden ontvangen geldt een langere termijn. Zes keer per jaar komt het bestuur bijeen om de dan binnengekomen aanvragen te bespreken. Het bestuur kan bij een aanvraag met een kennelijk spoedeisend karakter buiten dit vergaderschema overgaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen, behalve voor gemaakte kosten.

Budget
Jaarlijks kan het fonds tot een bedrag van circa € 100.000 aan aanvragen honoreren.
De bijdrage varieert van € 50 tot (maximaal) € 5.000 (gemiddeld € 950).
Het betreft eenmalige schenkingen.

Gebied
Het fonds is bedoeld voor de inwoners uit de provincies Groningen en Drenthe.

Beleidsplan
Voor de periode 2014-2019 blijft het donatiebeleid gehandhaafd op basis van de huidige statutaire doelstellingen. Het streven is erop gericht jaarlijks maximaal
€ 100.000,-- aan giften te verstrekken.

ANBI
Het Hazewinkelfonds is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). RSIN nummer: 800670243

Jaarcijfers:
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016