Aanvraag indienen?

Aanvraag indienen

Alleen medewerkers van instellingen op sociaal-maatschappelijk of financieel terrein kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen. Onze voorkeur gaat uit naar een digitale aanvraag. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Belangrijk is dat de aanvraag is voorzien van een heldere motivatie.

Vermeld bij de aanvraag in elk geval de volgende informatie:

  • Naam en geboortedatum cliënt;
  • Woonadres en gezinssamenstelling;
  • Financiële situatie (inkomsten, uitgaven, schulden);
  • Het doel waarvoor je een bijdrage vraagt;
  • Raming van het benodigde bedrag. Stuur zo mogelijk een offerte mee;
  • Opgave van eventuele bij andere instellingen gedane verzoeken om ondersteuning (bij gemeente, een andere instelling of een ander fonds).

 

Je ontvangt per e-mail een bericht van ontvangst van je aanvraag. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling daarvan door het secretariaat nog aanvullende informatie wordt gevraagd.

Het streven van het bestuur is erop gericht om ingediende aanvragen binnen twee weken af te handelen. Van groot belang hierbij is dat alle relevante gegevens voorhanden zijn. Bij zeer spoedeisende zaken kan het bestuur een voorlopige voorziening treffen.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier kun je mailen naar info@hazewinkelfonds.nl.

Eventueel kun je een geprint aanvraagformulier opsturen naar:

Stichting Hazewinkelfonds
Harm Buiterplein 1
9723 ZR  GRONINGEN

Het Hazewinkelfonds is niet het enige fonds waarop je een beroep kunt doen. Wij willen hier ook het Papefonds noemen, het Gravin van Bylandtfonds, het Nationaal fonds voor Bijzondere Noden en SUN Groningen en Drenthe. 

Aanvraagformulier

Hier kun je het formulier downloaden (PDF). Een ingevuld formulier kun je terugsturen naar info@hazewinkelfonds.nl of per post naar Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen

Download formulier